Styret


STYRET

  • Rune Løseth - Leder

Telefon 97701401, e-post: rune@a1-takst.no


  • Jørgen Hammer - Nestleder

Telefon 90737192, e-post: jorgenhammer@gmail.com


  • Håvard Tveito - Styremedlem

Telefon 90888788, e-post: htveito@biks.no


  • John Mørner - Varamedlem

Telefon 46100001, e-post: john@froyabasket.com